UTVIKLING AV METODER & FILOSOFI

 

”NO TACKLES” OG FREDSFOREBYGGENDE ARBEID

 

I DE FØRSTE ÅRENE AV PROSJEKTET VAR FOKUSET PÅ Å EKSPERIMENTERE MED  FORSKJELLIGE  TRENINGSMETODER OG PEDAGOGISKE TILNÆRMINGER, TILPASSET SPESIELLT UNGDOM SOM FALLER UTENFOR DEN ORGANISERTE IDRETTEN.

OPERATIVT JOBBET VI MED UNGDOMSGJENGER OG BELASTEDE  OMRÅDER I OSLO SENTRUM.

 

DEN FØRSTE UTFORDRINGEN VI MØTTE HOS UNGDOMMENE VAR HØY AGGRESIVITET MED EN LAV TERSKEL FOR UTAGERING OG POTENSIELLE  SLÅSSKAMPER .

I DEN PROFESJONELLE FOTBALLEN ER AGGRESIVITET OFTE EN NØDVENDIG DEL AV ET KONKURRANSEINSTINKT OG KAMP, MEN PÅ GATA KAN EN TAKLING OFTE  ESKALERE TIL NOE MYE VERRE ENN ET FRISPARK OG GULT KORT. I TILLEGG HAR VI EN EKSTRA RISIKO MED Å SPILLE PÅ UNDERLAG SOM ASFALT, GRUS OG BETONG.

 

FUNDAMENTET I UTVIKLINGEN AV METODER OG FILOSOFI BLE ETTER HVERT Å INNFØRE EN «NO TACKLE» MENTALITET BLANT SPILLERNE OG MED EN NULL- TOLERANSE TIL UNØDVENDIG AGGRESSIVITET OG ANTYDNING TIL UTAGERENDE OPPFØRSEL.

 

DETTE GREPET BLE EN SUKSESSFAKTOR FOR VIDEREUTVIKLINGEN AV DET PEDAGOGISKE PROGRAMMET OG SENTRALT FOR PROSJEKTETS FOKUS PÅ ANTI-VOLD OG OPERATIVT FREDSFOREBYGGENDE ARBEID.

 

 

KREATIVITET & BALLGLEDE

 

 ”Slik er streetfootball. Det er fri lek, det er glede, det er triksing på høyt nivå. Det er noe annet, men likevel med ballen i sentrum.

 

Øystein Jarlsbo, VG Sporten 1. Mai 2006

 

 MED «NO TACKLE» MENTALITETEN SOM PEDAGOGISK RAMME, VAR NESTE STEG Å UTVIKLE OG INSPIRERE TIL ET KREATIVT OG TEKNISK FOTBALL PROGRAM.

 

EN SPILLER – EN BALL. PÅ MANGE MÅTER HANDLET STREETFOOTBALL OM Å TA FOTBALLEN TILBAKE TIL RØTTENE  MED FOKUS PÅ BALLGLEDE OG LEK.

 

 I SPILL SAMMENHENG HAR ET VIKTIG PEDAGOGISK VIRKEMIDDEL VÆRT Å EKSPERIMENTERE MED FORSKJELLIGE REGLER OG TILPASNINGER  I HENHOLD TIL PROSJEKTETS FORMÅL.

 

I EN VANLIG FOTBALLKAMP HVOR DET KUN ER MÅLENE SOM TELLER VIL MAN NORMALT HA ET VELDIG HØYT KONKURRANSENIVÅ, TEMPO OG AGGRESIVITET. HVOR DELTAKELSEN ER VIKTIGERE ENN RESULTAT KAN MAN OGSÅ FREMHEVE OG FOKUSERE OGSÅ PÅ ANDRE MOMENTER, ALT ETTER HVA MAN ØNSKER Å OPPNÅ.

 

 GIR MAN EKSEMPELSVIS POENG FOR ANDRE ELEMENTE SOM HUMOR, TUNNEL OG PASNINGER VIL MAN AUTOMATISK ENDRE ATMOSFÆRE OG INNSTILLING HOS SPILLERE.

 

DENNE TILNÆRMINGEN HAR VÆRT MED Å SKAPE EN INKLUDERENDE ATMOSFÆRE, HVOR MAN KAN JUSTERE TRENINGSPROGRAM  OG PÅVIRKE GRUPPEDYNAMIKKEN BLANT UNGDOMMENE PÅ EN PEDAGOGISK GOD MÅTE.

MUSIKK, DANS OG FOTBALLRYTMER

 

 

SENTRALT I UTVIKLINGEN AV DEN NORSKE MODELLEN HAR VIDERE VÆRT VÅR EKSPERIMENTERING MED MUSIKK, DANS OG FOTBALLRYTMER.

 

MUSIKKEN HAR FUNGERT BÅDE SOM EN DEL AV Å SKAPE EN HYGGELIG ATMOSFÆRE PÅ TRENINGER OG ARRANGEMENTER, MEN ENDA VIKTIGERE SOM ET UTGANGSPUNKT FOR Å TRENE PÅ DANS, RYTMIKK OG SMIDIGHET.

 

 DE FLESTE FOTBALLKAMPER HAR EN RYTME OG DYNAMIKK, I TILLEGG TIL BEVEGELSMØNSTERET TIL DEN ENKELTE SPILLER. DANS ER I DENNE SAMMENHENG EN YPPERLIG MEDTODE FOR Å TRENE KOORDINASJON, SMIDIGHET OG FORBEDRE BALANSEPUNKT I KNÆR OG HOFTER.

 

 TRENINGEN KAN FOREGÅ MED OG UTEN BALL, HVOR MÅLET TIL SLUTT ER AT SPILLERNE SKAL KUNNE DANSE OG FINTE MED BALLEN I KAMP.  DE FLESTE HAR HØRT OM BRASILIANSK SAMBA OG ARGENTISK TANGO. FOR Å TILPASSE DAGENS UNGDOMSKULTUR HAR EKSPERIMENTERINGEN OGSÅ INKLUDERT ALT FRA HIP HOP, JAZZ, BREAKEDANCE TIL ROCK`N ROLL.

 

DETTE HAR VÆRT ET POPULÆRT INNSLAG, HVOR STREETFOOTBALL BLANT ANNET HAR VÆRT MED I PROGRAMMENE TIL MUSIKKENS DAG/MUSIKKFEST I OSLO OG MOLDE JAZZ FESTIVAL.

 

FILOSOFI

 

 

 

PRESSE

 

 

OM STREETFOOTBALL

 

 

FILOSOFI

 

 

EVENTS

 

 

KONTAKT

 

 

HISTORIKK

 

 

HOME

 

 

Home