OM STREETFOOTBALL NORWAY

 

Et tilbud til de som faller utenfor den organiserte idretten

 

 

 

Har inspirert 1000vis av barn og unge siden 2002 gjennom fotballskoler og pedagogisk læring

 

 

 

Primærgruppe gutter/jenter 15-19 år

 

 

 

Fokus på sosial inkludering, flerkulturell kommunikasjon og anti-vold

 

 

 

Bruker fotball som arena og redskap for å gi marginalisert ungdom en ny start i livet

 

 

 

Har hjulpet over 60 ungdommer inn i arbeidslivet gjennom jobb rekruttering

 

 

 

Unikt fotballkonsept som fletter fotball sammen med musikk og rytme

 

 

 

Treningsmetodikk basert på «no tackle» og kreativitet

 

 

 

Eget landslag som satser mot VM i 2018 med Erik Mykland som landslagstrener

 

 

 

Ser etter samarbeidspartnere som vil være med på reisen frem mot 2018

 

 

 

 

 

Streetfootball Norway AS er organisert som et vedtektsfestet not-for-profitt selskap. Selskapets formål er tjenestelevering innenfor sosial engasjement innenfor fotball og idrett og hva som står i forbindelse med dette. Overskudd i selskapet tilfaller virksomheten. Det utbetales ikke økonomisk utbytte til aksjonærene. Ved oppløsning skal eventuelle gjenværende eiendeler, etter at forpliktelser er dekket, overdras vederlagsfritt til en ideell organisasjon med tilsvarende formål. Dette skal spesifiseres av generalforsamlingen ved vedtak om oppløsning.

 

 

 

                                         Streetfootball Norway AS                                   Styreleder                                               Daglig leder

 

                                             Org.nr.: 923 645 136                                       Jon Døviken                                         Rolf Choi Tenold

 

                                         Konto nr.: 1503.31.41286                        Jon.doviken@gmail.com                   choi@streetfootball.no

 

                                            www.streetfootball.no                            Mobil: +47 90724758                           Mobil: +47 99558500

 

 

 

                                       Hovedtrener/Styremedlem                     Sportssjef/styremedlem                            PR/styremedlem

 

                                                  Erik Mykland                                Advokat Bernt Chr. Birkeland                           Pål Hetland

 

 

 

                                                                    Trener/Internasjonal kontakt                               Trener/styremedlem

 

                                                                                 Dan Whymark                                               Morten Bruun Evensen

 

 

 

Rådgivere; Bernt Hulsker, Morten Berre, Fredrik Strømstad, Ole Martin Årst, Francois Sibbald, Fredrik Berentsen m.fl.

 

Prosjektet har også et stort nettverk av ekstra trenere og instruktører

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSE

 

 

OM STREETFOOTBALL

 

 

FILOSOFI

 

 

EVENTS

 

 

KONTAKT

 

 

HISTORIKK

 

 

HOME

 

 

Home